Mariášové karty

VÝKLAD KARET

Každý výklad je specifický a velmi osobní. Karty Vám odpoví na jakoukoli Vaši otázku v oblasti LÁSKY, VZTAHU, RODINY, PRÁCE, FINANCÍ. Při samotném míchání karet myslíte na konkrétní otázku a při výkladu Vám karty odpoví či naznačí směr vývoje daného problému či situace. Karty ovšem neumí odpovědět ANO nebo NE. Na tento způsob odpovědi je potom vhodnější použít kyvadlo, které naopak umí odpovědět pouze ano či ne na položený dotaz.

Otázky týkající se zdraví nezodpovídám. Myslím si, že když si dá člověk do pořádku duši, tělo se začne též uzdravovat a to ruku v ruce s medicínou a jejími možnostmi. Zdravím se zabývá přímo regresní terapie, která napomůže odstranit dlouhodobé zdravotní potíže zakořeněné v minulosti.


Poradenství

KONZULTACE- OSOBNÍ ROZVOJ

Poradenství v oblasti všech aspektů života se zaměřením na osobní rozvoj - sebevědomí, seberealizace, mezilidské vztahy.

Následné poradenství osobního rozvoje pro zvládnutí obtížné životní situace po výkladu karet.

Oblast práce - hledání a využití talentu. Vyhoření. Vztahy na pracovišti. Vedení lidí. Jak podnikat.

Oblast vztahů - Můžete řešit: Jak najít partnera. Jak otestovat toho pravého. Partnerské zrady. Nevěra. Kdy se rozejít. Souběžné vztahy.

Oblast sebevědomí - zvýšení sebevědomí. Neschopnost sebeprosazení. Strach z kolektivu.

Oblast peněz - jak odstranit nedostatek. Jak si zvýšit svůj finanční tok. Jak odstranit své špatné programy. Jak sestavit svůj rozpočet.


Energie

ČIŠTĚNÍ PROSTORU

Jestliže pořizujete nové bytové nebo nebytové prostory nebo se cítíte ve stávajících neustále nervózní, nesví, nezdraví, vyčerpaní, máte pocit, že u Vás "straší", prostě nejste tam "doma", pak je vhodné prostor nechat očistit.


Cena služby je individuální dle lokality a problému zatížení prostoru. 
Chcete posun?

OBJEDNEJTE SI MÉ SLUŽBY